top of page

PRIVACYBELEID

Yojita, gevestigd aan Korenveld 22 5725 DB Asten-Heusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Yojita

https://www.yojita.nl

Korenveld 22, 5725 DB Asten-Heusden

+31 6 20 28 57 04

info@yojita.nl

 

1. Persoonsgegevens die we verwerken

1.1 Yojita verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

-  voor- en achternaam;

-  adresgegevens;

-  telefoonnummer;

-  e-mailadres;

-  bankrekeningnummer.

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

2.1 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

2.2 Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yojita.nl dan verwijderen we deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

3.1 Yojita verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  het afhandelen van jouw betaling;

-  je te kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening effectief uit te kunnen voeren;

-  je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;

-  om goederen en diensten bij je af te leveren;

-  Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4.1 Yojita bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

4.2 We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- alle gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn diensten en het afhandelen van betalingen.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

5.1 Yojita verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

6.1 Yojita gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren.

6.2 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

7.1 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

7.2 Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yojita.

7.3 Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

7.4 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yojita.nl

7.5 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

7.6 We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

7.7 Yojita wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

8.1 Yojita neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

8.2 Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yojita.nl

Download ons privacybeleid hier in PFD.

bottom of page